. .

Nasz Zespół

 

Jarosław Markieta – Partner

rzecznik patentowy, europejski rzecznik patentowy (EQE 2012) oraz zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO); ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, na kierunku Automatyka i Robotyka.

czytaj więcej...

 

 


 

 

 

Małgorzata Zielińska-Łazarowicz - Partner

rzecznik patentowy oraz zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO); absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; ukończyła Podyplomowe Studia Prawa Własności Intelektualnej oraz Podyplomowe Studia Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim.

czytaj więcej...

 

 


  

Olga Bieguńska-Jońca

radca prawny, specjalista ds. prawa autorskiego i IT, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; ukończyła Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego działające na WPiA UW; uczestniczyła w wykładzie kursowym z zakresu prawa własności intelektualnej oraz seminarium z międzynarodowego i porównawczego prawa własności intelektualnej w Harvard Law School.

czytaj więcej...